آدرس اراک – ابتدای جاده تهران – روبروی تالار شمشاد – انتهای کوچه سوم

شماره های تماس: 08634134048